ForsidenAktueltOm baptisterKontaktMissionsprojekterVærktøjskassen

KalenderKalender

Se i kalenderen, hvornår der holdes møder og andre arrangementer.

Bibelselskabet søgeboks
Søg i Bibelen

 

Landskonference 1Landskonference 1

Onsdag og torsdag under sommerstævnet i uge 29 i Lindenborg afholder BaptistKirken første halvdel af sin årlige landskonference, kaldt LK1. Alle kan deltage i landskonferencen, og tre fra hver medlemsmenighed har stemmeret.
Ikke mindst skal der findes en ny formand, da Bent Hylleberg har besluttet ikke at genopstille efter fire år som formand. Der er endnu ikke indstillet en kandidat til formand, som har accepteret at stille op.
De to ledelsesmedlemmer på valg, Lotte Holm Boeriis og Vibeke Dalsgaard, stiller begge op til genvalg og er blevet indstillet til valg af menigheder.
Det er menighederne, der opstiller kandidater til valgene, hvorfor forslag til kandidater til valg, hvor menighederne har indhentet accept af at stille op, må være Sekretariatet i hænde senest 12. juni 2017.
Dagsorden for LK1 udsendes med en ekstraordinær menighedsforsendelse fredag 16. juni.
Anden halvdel af dette års landskonference, LK2, afholdes lørdag 18. november på Rosborg Gymnasium i Vejle.

  

Lovgivning uden hensynLovgivning uden hensyn

... til sådan nogle som os

BaptistKirkens ledelse har i dag sendt sit svar, når det gælder forslaget til lovgivning for alle andre trossamfund end Folkekirken.
”Især tre forhold har vi forholdt os til,” fortæller generalsekretær Lone Møller-Hansen. ”Forslaget betyder, at det vil være landskirken, altså BaptistKirken, som opnår anerkendelse. Det er uklart, hvilken betydning det vil have for de lokale menigheder bl.a. omkring skattefradrag, arv og momskompensation.
Så protesterer vi over, at demokrati i dette forslag trækkes ned over hovedet på alle trossamfund, uanset tradition og organisering. En sådan lovgivning vil måske ikke ramme os, men her er vi solidariske med bl.a. Frelsens Hær og Den Katolske Kirke.
Og endelig vil vi få problemer, hvis en offentlig myndighed tropper op på vores sekretariat og vil kræve at se medlemslister. Af princip vil vi ikke have et sådant register.
Hvis dette bliver til lovgivning, er der ikke taget hensyn til sådan nogle som os, de såkaldte kongregationalister. Altså et kirkesamfund, hvor de enkelte menigheder er selvstændige,” slutter Lone.
Formand Bent Hylleberg siger: ”Det er ledelsen, der svarer på BaptistKirkens vegne. Vi har søgt bistand af forskellige folk med specielle kompetencer, ligesom vi har drøftet forslaget med andre kirkesamfund. Vores høringssvar kan læses her. Nu begynder samtalen om, hvorvidt vi vil forlænge vores anerkendelse eller ej. Vi håber, mange vil deltage i den på forskellig vis”.
Forslaget, der har været til høring, kommer fra Trossamfundsudvalget, og nu skal det behandles politisk.
Også Danske Kirkers Råd har sendt et høringssvar, som BaptistKirken står helt og fuldt bag.

  

Årsmøde i Danske Kirkers RådÅrsmøde i Danske Kirkers Råd

Lørdag 29. april var ’det økumeniske Danmark’ samlet til årsmøde i Købnerkirken.
Ud over at stille lokale til rådighed for årsmødet blev deltagerne beværtet i Cafe Julius, hvor de kunne glæde sig over servering af høj kvalitet.
Kirker, kirkelige organisationer og Kirkedags komiteen var først tilhører til en samtale mellem biskop Henrik Stubkær, Viborg (formand for Danske Kirkers Råd) og journalist og teaterdirektør Jon Steffensen om Kirken som bærer af håb. Et af punkterne i samtalen kan refereres som: Kirken har et fantastisk budskab om håb, men er kirken (Folkekirken) blevet lullet i søvn af sin selvfølgelige status, og har glemt at tale med styrke og ’bid’ ind i en moderne tid? – Også en overvejelse der vedrører andre kirker end den store majoritetskirke.
Efter Gudstjeneste blev der plantet et hjertetræ, som udtryk for håbet og som del af Grøn kirke i reformationsåret.
På selve årsmødet var arbejdsprogrammet 2017 – 2019 mødets hovedpunkt. Arbejdsindsatsen i DKR koncentreres om fire områder: 
Frihed og lige vilkår (hvor bl.a. debat og protester mod lovgivning, der begrænser religiøs aktivitet ligger)
Økumenisk dialog og dannelse
Danske Kirkedage (hvor vi mødes næste gang i 2019 i Herning til ”Himmelske dage på heden”)
Grøn Kirke
De øvrige områder, som engagerer DKR vil søges løst i samarbejde med andre, der besidder ekspertise på området, herunder religionsdialog, migrantmenigheder og kristne i Mellemøsten, menneskehandel.

  

Ikke spor kedeligt!Ikke spor kedeligt!

126 deltagere fra 31 menigheder deltog 21.-22. april i et dejligt fællesskab, vedkommende undervisning og gode rammer på Brandbjerg Højskole. 

Det var synd for dem, der var blevet hjemme fra BaptistKirkens lederkonference, fordi det handlede om anabaptisterne og historie. Når engelske Stuart Murray fra Anabaptistisk Netværk og vores egen Johannes Aakjær Steenbuch fortalte historierne, var de levende. (Læs også Johannes' artikel om danske baptisters rødder her.) Og så var der masser af opfordringer til, hvordan vi kan leve som kristne i dag med de værdier, vi henter hos 1500-tallets døbere.

Vi lever i en tid, der kan kaldes "efter-kristendom". De kristne værdier er ikke længere selvskrevne i magtens centrum. Hvad betyder det for vores måde at være kirke og kristen på?

Her kan du læse en oversættelse af Stuart Murray og netværkets værdier og beskrivelsen af "efter-kristendommen". Det kan vi som danske baptister herefter prøve at beskrive ud fra vores kontekst.

Henrik Holmgaard, præst i Bethelkirken i Aalborg, leverede i en workshop konstruktiv undervisning i at blive et forsonet fællesskab. Ulla Kristensen fra Silkeborg Oasekirke inspirerede til socialt engagement på en meget relevant og håndterbar måde.

Man bliver glad over at være en del af dette fællesskab.

Se også lidt billeder fra lederkonferencen på BaptistKirkens Facebook-side.

  

Sommerstævne 2017Sommerstævne 2017

Sommerstævnehæfterne er nu blevet pakket og sendt og vil være at finde i menighederne til gudstjenesten på søndag 2. april. Igen i år bliver der rift om værelserne, så dem, der har brug for et værelse, skal tilmelde sig hurtigt efter tilmeldingen åbner søndag 2. april. Det er også med stor glæde, at vi i år har genoptaget samarbejdet med KokkeKompagniet, så vi er sikre på, at maden bliver velsmagende – og, ikke mindst, at der er nok af den. Stævnet kommer til at byde på spændende program for alle aldersgrupper – se beskrivelse af udenlandske talere, eftermiddagsaktiviteter, seminarer, mv. i stævnehæftet eller på hjemmesiden www.sommerstævne.dk.
Find stævnet på Facebook og læs også Lone Møller-Hansen og John Nielsens artikel om stævnet på www.baptist.dk.

  

MedlemsfordeleMedlemsfordele

Hvad får menighederne ud af at være medlem af Baptistkirken i Danmark?

Det spørgsmål har BaptistKirkens ledelse fået, og svaret kan du læse i denne folder.

  

LandbrugsprojektLandbrugsprojekt

Bethelkirken og Østervrå Frikirke har netop været på tur i Rwanda, hvor de har besøgt venskabskirker, deltaget på afslutningen på Timotheus-projektet, som har uddannet 90 kirkeledere, og de har besøgt BaptistKirkens landbrugsprojekt, Terimbere, som begge kirker støtter. Befolkningsvæksten i både Rwanda og Burundi er meget høj og fødevareproduktionen har ikke fulgt med, så derfor er landbrugsudvikling blevet en vigtig opgave for vores søsterkirker og dermed også for os danske baptister - og vi kan se, at vi kan være med til at gøre en stor forskel. I kan læse mere om Terimbere og de resultater vi sammen skaber her

  

LederkonferenceLederkonference

Alle ledere har værdier, som afgør, hvordan de leder. Hvilke værdier leder du efter?
Det handler dette års lederkonference om. Lederkonferencen finder sted d. 21.-22. april på Brandbjerg Højskole ved Jelling.
Mission i Danmark-udvalget er arrangør af lederkonferencen, og generalsekretær Lone Møller-Hansen siger: ”Vores værdier som baptister har rødder tilbage til reformationstidens gendøbere, anabaptisterne. I anledning af 500-året for reformationen støver vi anabaptisternes værdier af og ser, hvordan de kan udmønte sig i vores liv i 2017.”
Nogle af værdierne har baptister til fælles med alle andre kristne; Jesus er vores herre, Bibelen er vores rettesnor for liv og etik, vi er kaldet til at være i tjeneste for vores medmennesker, vi er sat som forvaltere over den jord, vi bebor osv. Andre har fået specifikt fokus hos anabaptisterne; bl.a. at leve som et forsonet fællesskab, at tage socialt ansvar og at det at være kirke er at være i mission.
”Hvor bevidste er vi om de værdier, vi bygger vores liv og ledelse på, og hvordan udmøntes de værdier i det liv, vi lever som kristne og som ledere,” spørger konferencens arrangører.
En af eksperterne på anabaptisterne er Stuart Murray Williams fra England. Han er årets gæstetaler. Der vil være tre workshops, og man kan fordybe sig i to af værdierne. Valget af workshops skal foregå ved tilmeldingen.
Læs mere om konferencen i folderen. Foldere er også udleveret til menighederne ved LK2 i Vejle i november 2016.
Tilmeldingsfristen er overskredet - har du ikke fået tilmeldt dig, så kontakt info(at)baptistkirken.dk.

  

Nytårshilsen fra ledelsenNytårshilsen fra ledelsen

BaptistKirkens ledelse har skrevet en nytårshilsen, hvor de både ser tilbage på det forgangne år og frem på det kommende år og de opgaver og muligheder, der ligger foran os. Læs hilsenen her.

  

FastelæsningerFastelæsninger

Fra kristendommens tidlige menigheder lærer vi, at fastetiden ikke kun handler om faste (f.eks. fra mad) men også er tid til fordybelse og bøn.
I samarbejde med Peter Götz fra Missionsforbundet udgiver BaptistKirken nu et hæfte, som kan bruges som fastelæsning i 2017. I de seks uger, der er imellem fastelavnssøndag og palmesøndag, er der en læsning til hver dag. Inspireret af ”Et skridt”-bøgerne, som var fastemateriale for et par år siden, er der hver dag et bibelord, en bøn og en opfordring til bevægelse.
Hver uge har sit tema, der alle tager udgangspunkt i Jesus’ ”Jeg er”-ord: Jesus er den gode hyrde, verdens lys, livets brød, vejen, sandheden og livet, det sande vintræ og opstandelsen og livet.
Og hver uge sluttes af med spørgsmål til eftertanke, som kan bruges som oplæg til en samtale i en bibel- eller fællesskabsgruppe.
Der opfordres også til at menighederne planlægger en faste-indsamling. Mere herom senere.
Åbn folderen i PDF eller i Publisher. Når den trykkes, skal det ske på en printer, der kan trykke på både for- og bagside, såkaldt duplex. Den skal trykkes over den korte kant.

  

Referat fra LK2Referat fra LK2

Nu er referatet fra landskonference 2 udsendt til menighederne. Det kan også læses her.

  

BaptistKirkens julemærkeBaptistKirkens julemærke

Nu er BaptistKirkens julemærke 2016-2017 til salg hos de trofaste sælgere i menighederne. Motivet er fra Rwanda, og et ark med 24 mærker koster igen i år 50 kr. Ark kan også bestilles på info(at)baptistkirken.dk (porto tillægges).
Sender du ikke julekort men e-mails i stedet, har du stadig mulighed for at støtte international mission ved at købe vores elektroniske julemærke. Indsæt 50 kr. på konto 3201 10042879 eller på MobilePay 2299 6483 og oplys din e-mailadresse. Så får du tilsendt julemærke og vejledning til at indsætte det i mailprogrammerne Outlook, Gmail og DBS Varmmail.
I 2015 gav julemærkerne et overskud på 11.625 kr. til vores fælles missionsopgaver.

  

HøringssvarHøringssvar

Trossamfundsudvalget nedsat af Folketinget har netop afholdt en midtvejshøring om udvalgets oplæg til ny trossamfundslov (læs det her). 
BaptistKirken har indsendt et høringssvar, der kan læses her.
Danske Kirkers Råd, som BaptistKirken er medlem af, har også indsendt et svar, der kan læses her.

  

Referat fra LK1Referat fra LK1

 

Referatet fra Landskonference 1, der blev afholdt på sommerstævnet på Lindenborg d. 27.-28. juli kan nu læses her.

  

HøringssvarHøringssvar

BaptistKirken har sendt høringssvar på to lovforslag vedr. 'Enighedspapiret', som en stor del af Folketingets partier bakker op om og som blev fremlagt i foråret (læs mere her).
Høringssvaret til Justitsministeriet kan læses her, og høringssvaret til Kirkeministeriet kan læses her.

  

SommerstævneartikelSommerstævneartikel

Lone Møller-Hansen har skrevet en artikel til bladet Udfordringen om sommerstævnet 2016.

Læs om nogen af alle de ting, der foregik i løbet af ugen her.

StævnenytStævnenyt

Omkring 1500 baptister og missionsforbundere var i uge 30 samlet til sommerstævne på Lindenborg. Læs Bent Hyllebergs formandstale fra landskonferencen her. 

Bent blev i øvrigt genvalgt med meget stort stemmetal. Merete Gjerløv blev også genvalgt mens Per Beck fra Karmelkirken ligeledes blev valgt for to år og Vibeke Kock Dalsgaard fra Pandrup-Birkelse blev nyvalgt for et år. 

BaptistKirkens ledelse: Bent Hylleberg, Merethe Gjerløv, Per Beck, Lone Møller-Hansen, Kasper Klarskov, Vibeke Kock Dalsgaard og Lotte Holm Boeriis

Politiske spredhaglPolitiske spredhagl

Politikerne vil begrænse nogle få rabiate imamer og muligvis enkelte andre forkynderes ytringsfrihed, men man risikerer at ramme almindelige danske frikirke-præster. Sådan læser danske frikirker det "Enighedspapir", som en stor del af Folketingets partier bakker op om og som blev fremlagt i denne uge. Papiret og syv bilag (læs dem på Kirkeministeriets hjemmeside her) skal følges op af lovgivning i efteråret, og vi ønsker sammen med Danske Kirkers Råd at få politikerne i tale, så man opnår det ønskede uden bivirkninger for alle andre. Papiret virker stærkt diskriminerende overfor religiøse mindretal, siger generalsekretær Lone Møller-Hansen.
Derfor har hun sammen med fem andre frikirkeledere skrevet et protestbrev til de politiske partier bag aftalen. Læs brevet her.
Også Danske Kirkers Råd er opmærksom på faren for, at en lovgivning giver en demokratisk skævvridning. Læs mere på deres hjemmeside.

  

Lederskole for ungeLederskole for unge

Her er et tilbud til de unge, der i menighederne enten har potentiale til at blive ledere eller er i gang i en ledertjeneste.
BaptistKirken og BBU, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, ønsker sammen at uddanne op til 100 unge ledere de kommende år – og planen er, at der skal være to tilbud, et på Sjælland og et i Aalborg. Tilbuddet på Sjælland vil først være klar i 2017, men der er  mulighed for at komme på en to-årig lederuddannelse fra september 2016 i Aalborg.
Vi kobler os på den gennemprøvede Væksthus-model i Aalborg, hvor tre store menigheder er gået sammen (Bethelkirken (baptistkirke), Bethaniakirken (missionsforbundet) og Apostolsk Kirke). Læs mere her.
BaptistKirken yder tilskud til lederskolen. Hvor meget skal godkendes på sommerens Landskonference. Vi forventer også, at menighederne vil bidrage til uddannelse af deres fremtidige ledere.

  

Ressource-partnereRessource-partnere

BaptistKirkens ledelse og Integrationsudvalg har udarbejdet et dokument om ressource-partnere vedrørende migrant-arbejde. Hensigten med dokumentet (læs det her) er at udruste menigheder til en lokal indsats i mødet med de migranter, der kommer til menighedernes lokalområder. Både familier og menigheder kan vise gæstfrihed. Der er også mulighed for at virke som kontakt-menighed for grupper af kristne migranter, der knytter sig til BaptistKirken. En sådan integrationsindsats vil BaptistKirkens ledelse gerne fremme. Integrationsudvalget har ydet en stor indsats gennem flere år og med dette tiltag vil ledelsen understøtte denne indsats.
Dokumentet peger på en række partnere, der gerne hjælper Integrationsudvalget i dets arbejde. De nævnte partnere ønsker at bistå menighederne med integrationsopgaven og dokumentet beskriver den hjælp, de kan tilbyde, hvorefter de nævnes med navn.

  

Lyngby er pilot-menighedLyngby er pilot-menighed

Lyngby Baptistkirke er pilotmenighed for Mission i Danmarks projekt Innovative Kirker. Det betyder, at et team bestående af Rune Toldam, Martin og Charlotte Willer – de første to fra firmaet Bespoke, afprøver deres nyudviklede samtale-materiale på menigheden igennem fire workshops. Den første var 27. februar.
” 'Hvem er vi?' Sådan lød emnet til Lyngby Baptistkirkes første workshop med Innovativ Kirke og man kunne mene, at det vidste vi vel i forvejen. Der skulle ikke være meget at snakke om… Alligevel formåede Bespoke-teamet (der udvikler materialet til menighederne) at udfordre os, og vi fik en god, hyggelig og spændende snak om os personligt, men også om vores menighed. Det syntes som om, at nogle af deltagerne, som normalt ikke siger meget, fik bidraget. Resultatet var, at vi også turde sige, at vi er en ”lille”, men alligevel ”mangfoldig” kirke, som stadig har ”ressourcer” tilbage og ”vilje” til at bruge dem til at ”styrke fælleskab i troen”. Det er da et godt udgangspunkt til de næste workshops. Jeg glæder mig især på workshop #3 Nye Løsninger, med bespoke-teamet, som kaster et blik på os udefra" siger Ekkart Kindler, Lyngby.
Menigheder, der ønsker at være med på Innovative kirker i 2015 kan allerede nu henvende sig til generalsekretær Lone Møller-Hansen for yderligere information. Læs mere her.

Skudt ud med KatapultSkudt ud med Katapult

Et kursus for kommende menighedsplantere. Det er hensigten med det tilbud, som KirkePlanterNet er ude med nu. Men sådan set handler det om noget, vi alle har brug for at blive bedre til. Nemlig at fortælle evangeliet på en relevant måde for mennesker, der ikke kender Jesus. Nemlig med vore livs-beretninger.
Forløbet, som kaldes Katapult, varer et år og indeholder tre samlinger, heraf den første allerede 7.-9. april i år. Deltagerne, som vil komme fra mange forskellige kirkelige sammenhænge, mødes i Aarhus med underviseren og menighedsplanteren Caesar Kalinowski.
Kontaktperson er Thomas Willer fra Kristuskirken/regen, som også sidder med i Mission i Danmark-udvalget. "Vi ser det som et pilot-forløb for vores Mission i Danmark-projekt for menneske, der brænder for at skabe nye fællesskaber ud fra vore menigheder," siger Thomas.
Menighedsplanter-teams kan søge tilskud til deltagelse hos BaptistKirken. Kontakt generalsekretær Lone Møller-Hansen.
Læs mere om forløbet her.

Lektiehjælp til flygtningeLektiehjælp til flygtninge

Hver tirsdag mødes 40 flygtninge og indvandrere med en stor gruppe frivillige til lektiecafé og hygge i Baptistkirken i Holbæk.
Se tv-indslag fra TV Øst ved at klikke på ovenstående billede.

  

Nedenstående brev er den 24. november sendt til udenrigsminister Kristian Jensen fra generalsekretær Lone Møller-Hansen og Bent Hylleberg, BaptistKirkens formand:

 

Emne: Finanslov og udviklingsbistand

 

Kære Kristian Jensen

 

Vi skriver på vegne af BaptistKirken i Danmark på grund af regeringens ganske betydelige besparelse på den langsigtede udviklingsbistand, som vi er meget kede af. Vi forstår godt, at det kan være vanskeligt at prioritere mellem hjemlige og udenlandske problemer og mellem kortsigtede flygtningekriser og langsigtet bistand. Men med den netop vedtagne finanslov synes vi balancen rammer de fattigste urimeligt hårdt og med et urimeligt kort varsel. 

 

I Baptistkirken arbejder vi med udsatte grupper i nogle af verdens fattigste lande – nemlig Burundi, Rwanda og Myanmar. Alle tre lande har været ramt af krig og uroligheder. Der er mange, der er flygtet – og netop nu er mange tusinde på flugt fra Burundi. Vi indsamler selv betydelige bidrag i vores menigheder, men det er langt fra nok til at fastholde kvaliteten og bredden i det arbejde vi laver gennem den bistand, der kanaliseres til vores arbejde via CISU (Civilsamfund i Udvikling) og DMR-U (Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling).

 

Vi arbejder især med projekter om mikrofinans- og fødevaresikkerhed og forebyggelse af HIV/AIDS. Alle vores projekter har samtidig et særligt fokus på at styrke de svage civilsamfund, som er helt afgørende for at sikre en langsigtet, bæredygtig udvikling. Vi vil derfor opfordre til, at regeringen med næste års finanslov vil gøre en særlig indsats for at rette op på de skævheder, som nu er vedtaget og rammer verdens fattigste.   

 

Det er vigtigt, at vi fortsætter arbejdet, så vi forebygger flere flygtningestrømme og fremadrettet kan hjælpe disse lande på fode. De frivillige bidrag, der indsamles i menighederne, kan ikke stå alene. Vores partnere er på liv og død afhængige af et samspil med dansk udviklingsbistand.  

 

På vegne af BaptistKirken i Danmark

Lone Møller-Hansen, 

Generalsekretær

og

Bent Hylleberg, 

BaptistKirkens formand 

  

Lad evangeliet gå i arvLad evangeliet gå i arv

Vil du give din tro på Jesus Kristus et kontant udtryk, også efter du er død? Så kan du skrive et testamente. BaptistKirken har udgivet en folder, der fortæller hvorfor og hvordan man kan gøre det. Læs folderen her eller bestil den her.

  

”Jeg er en flygtning””Jeg er en flygtning”

”I am a refugee” – ”Jeg er en flygtning”. Sådan stod der på skiltet, som afgående præsident for de europæiske baptister, Oti Bunaciu, holdt op, da han afsluttede sin tale til bl.a. baptistledere fra Ukraine, Jordan, Libanon, Ungarn, Italien, Tyskland og Sverige. Over 120 baptistledere fra 40 baptistsamfund i Europa og adskillige baptist-missionsorganisationer var i sidste uge samlet i Sofia i Ukraine.
”Netop flygtningekrisen blev hovedtema for den årlige konference, og mange kunne berette om, hvordan deres kirker prøver at gøre en forskel for flygtningene, der hvor de enten kommer forbi eller søger asyl. Også frygten for et forandret Europa blev italesat, med en understregning af Jesu kald til at tage os af vores næste, uanset situationen, og hele Bibelens understregning af, at vi har ansvar for ’enkerne, de faderløse – og den fremmede’”, siger generalsekretær Lone Møller-Hansen, der deltog i Sofia.
EBF, European Baptist Federation, vedtog en resolution angående flygtningekrisen. ”Den kalder også på vores reaktion,” fortsætter Lone. Foreløbig opfordres menighederne til at berette, om de har specielle tiltag i forhold til flygtningene i den nuværende situation.

 

BaptistKirkens logoBaptistKirkens logo

   

  

BaptistKirkens logo fra 1989 "Det splintrede kors" af Karl Heilesen er i samarbejde med Karl blevet moderniseret af baptist.dk's layouter Ole Steen Pedersen.

Find filer med det nye logo her.

 

 

NyhederNyheder

Landskonference 19. og 20. juli på Lindenborg

onsdag, den 17. maj 2017

Onsdag og torsdag under sommerstævnet i uge 29 i Lindenborg afholder BaptistKirken første halvdel af sin årlige landskonference, kaldt LK1. Alle kan d...

læs mere

Et lille men godt præstekonvent

onsdag, den 17. maj 2017

Baptister før og nu, den gode samtale i praksis, åndeligt forældreskab, samtale om dåb og medlemskab – og masser af erfaringsudveksling. Det er indhol...

læs mere

Ledelsesmøde på Ådalen

onsdag, den 17. maj 2017

Når præstekonventet afsluttes onsdag til frokost, kommer ledelsen til Ådalen ved Randers for at holde møde resten af dagen. Her er bl.a. programsat et...

læs mere

Tværkirkeligt møde omkring Åndsfrihed

onsdag, den 17. maj 2017

Ved et tværkirkeligt møde i Middelfart i morgen, torsdag, skal det drøftes, om der skal laves et Samråd om åndsfrihed. Formålet er at fremme åndsfrihe...

læs mere