ForsidenAktueltOm baptisterKontaktMissionsprojekterVærktøjskassen

KalenderKalender

Se i kalenderen, hvornår der holdes møder og andre arrangementer.

Bibelselskabet søgeboks
Søg i Bibelen

 

15.03.2017 13:39

På ledelsesmødet 12. marts blev BaptistKirkens regnskab for 2016 gennemgået og underskrevet af ledelsen. Per Beck orienterer:
”Regnskabet viser et overskud på 20.000 kr. ekskl. kursreguleringer, så det er et regnskab i balance. På omkostningssiden er der alt i alt sparet ca. 80.000 kr. i forhold til budgettet, og på indtægtssiden er beløbet ca. 70.000 kr. lavere end budgetteret (ekskl. kursreguleringer).
På indtægtssiden må vi desværre konstatere, at den svage nedgang i menighedernes bidrag er fortsat, således at bidrag til basisbudgettet fra menighederne er ca. 80.000 kr. lavere end budgetteret, og bidrag til basisregnskab og projektregnskab under et er ca. 150.000 kr. lavere end i 2015. Når regnskabet alligevel balancerer skyldes dette – ud over reduktion i omkostningerne – indtægter fra Tips- og lottomidler og momsrefusion har været ca. 45.000 kr. større end budgetteret.”